Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Nói với cô giáo

Nói với cô giáo

by HiephoaNet
Năm nay lễ khai giảng
Nếu có ai đến thăm
Cô đừng bắt tội cháu
Đội nắng lửa, mưa dầm
 
Bởi vì cháu còn bé
Chẳng biết ai vào ai
Nên “những lời vàng ngọc”
Cháu cũng bỏ ngoài tai…
 
Bùi Hoàng Tám

Related Articles

Leave a Comment