Home Quảng cáo Bức tranh quê

Bức tranh quê

by HiephoaNet
BỨC TRANH QUÊ
 
Lúa xanh, xanh tận chân đê
Con đường mới mở chạy về hai thôn. 
Xóm làng mái ngói đỏ son.
Bức tranh thuỷ mặc sắc còn tươi nguyên.
Dồn điền cho ruộng rộng hơn
Đổi thửa đưa máy cùng chung đi cày 
Sáo diều vi vút mây bay
Tán cây đám trẻ đánh quay, chơi chuyền.
Góc vườn vàng óng cây rơm
Tiếng gà cục tác, bưởi thơm trĩu cành.
Quê hương như một bức tranh
Nông thôn thay đổi, tiến nhanh với đời.
                                                     
 
CHIỀU ĐIỆN BIÊN
 
Hoa ban trắng rừng chiều tây bắc
Mây giăng giăng trên đỉnh Pù nhi
Vẳng đâu đây hò dô tiếng hát
Lửa hờn căm chút xuống đầu thù
                    *
                  * *
Bước lặng lẽ trong nghĩa trang A1
Khói hương bay quyện với sương chiều
Bao liệt sỹ không một dòng địa chỉ
Viết cho đời trang sử Điện Biên
 
 Tháng 3.2014- Thân Văn Phương, Lạng Giang

Related Articles

Leave a Comment