Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội LĐLĐ Hiệp hòa: Tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

LĐLĐ Hiệp hòa: Tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Đăng bởi Nguyễn Chí Tuệ

Chiều ngày 22/9/2021, Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và luật lao động sửa đổi năm 2019. Đồng chí Lê Đức Thọ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đồng chí Hoàng Văn Tình –UVBTV – Trưởng ban tổ chức kiểm tra LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Điều – Phó trưởng Ban chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí Ngô Quang Tuấn Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh- Chủ tịch LĐLĐ huyện; cùng BTV, BCH LĐLĐ huyện, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở đơn vị Hiệp Hòa.

Đồng chí Hoàng Văn Tình –UVBTV – Trưởng ban tổ chức LĐLĐ tỉnh

Đồng chí  Hoàng Văn Tình Ủy viên BTV – Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh  làm rõ nội dung. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nghị quyết đã nêu rõ: Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Công đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết đã xác định tổ chức và hoạt động của Công đoàn còn một số hạn chế, yếu kém, do nhiều nguyên nhân. Cùng với bối cảnh của đất nước hiện nay và trong thời gian tới, đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam, cụ thể:

 Về quan điểm chỉ đạo

– Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

– Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế.

– Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

– Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, có lộ trình phù hợp, vững chắc, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm thế giới.

Về mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Mục tiêu cụ thể

* Đến năm 2025: Phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn; đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên. Phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể; đến năm 2023 đạt tỉ lệ trên 70%.

* Đến năm 2030: Phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

* Đến năm 2045: Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở

Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động
công đoàn

Hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn

Ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nội dung thứ hai do đồng chí Nguyễn Khắc Điều – Phó trưởng Ban Dân chủ pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh truyền đạt làm rõ những vấn đề thay đổi cơ bản của Luật lao động 2019. Cụ thể nêu rõ những vắn đề thay cơ bản sau:

-Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh. …

Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ …

Quốc khánh được nghỉ 2 ngày. …

Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ … ( Trước kia là có 3 hình thức ký hợp đồng đó là Hợp đồng ngắn hạn; hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng thời vụ)

Ghi nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử …

Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi.

Một số đồng  chí cán bộ Công đoàn cơ sở đưa ra một số ý kiến đề nghị giải đáp như: Trường hợp đơn phương chấn dứt HĐLD; cách xác định vi phạm trong ngày nghỉ của Công nhân VC, NLĐ; Thế nào là hành vi quấy rối tình dục….

Hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ, đoàn viên LĐLĐ huyện Hiệp Hòa hiểu rõ thêm những nhiệm vụ cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhằm cùng hệ thống chính trị tuyên truyền, tổ chức thực hiên hoàn thanh các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chí Tuệ

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận