Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Lăn lóc câu thề

Lăn lóc câu thề

by HiephoaNet
 
Thề ước em ơi !  Thế lại không ?

Hôm nay em cưới để theo chồng

Anh nghe pháo nổ trong chiều lạnh

Họ rước em về qua bến sông

 

Đôi mắt từ xa anh đứng trông

Lên thuyền em bước sánh vai chồng

Phất phơ tà áo theo chiều gió

Lăn lóc câu thề bỏ bến sông.

 
Thơ Lê Duy Lữ, 8/10/2009
Câu lac bộ thơ Hoàng Vân.

Related Articles

Leave a Comment