12trip.vn

Cử tri phản ảnh về hệ thống kênh xuống cấp nghiêm trọng- UBND huyện trả lời

Kinh tế

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện tháng 12/2017 cử tri đã phản ảnh:

+ Phản ảnh: Cử tri xã Lương Phong, Hoàng Lương, Ngọc Sơn, Đồng Tân phản ánh: hệ thống kênh phụ 3; tuyến kênh II (qua xã Đồng Tân) hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân các xã. Đề nghị UBND huyện sớm cứng hóa các tuyến kênh này ?

Kết quả hình ảnh cho kênh xuống cấp

Ảnh minh họa

+ UBND huyện trả lời:

"Theo phân cấp, các tuyến kênh trên do Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Sông Cầu quản lý. Ngay sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Sông Cầu để xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa, cứng hóa các tuyến kênh theo đề nghị của cử tri. Hiện nay, hàng năm Công ty vẫn thực hiện  tu bổ, sửa chữa, nạo vét và kiên cố một số đoạn kênh xung yếu (năm 2017 đã bố trí 547 triệu đồng),  các tuyến kênh đã được kiên cố hóa khoảng 70%, riêng đoạn cuối kênh chưa được kiên cố hóa. Năm 2017, Công ty đã đầu tư nạo vét và xây kiên cố kênh N2 (đoạn đi qua xã Đồng Tân) với tổng kinh phí là 486 triệu đồng; đầu tư nạo vét và xây kiên cố kênh N3-3(đoạn đi qua xã Lương Phong) với tổng kinh phí là 547 triệu đồng.  Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện tiếp tục đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Sông Cầu khảo sát, lập kế hoạch đề nghị tỉnh phân bổ kinh phí cải tảo, nâng cấp kiên cố hóa các tuyến kênh trong thời gian tới."

BBT