thợ xây dựng

Hiệp Hòa phát triển hạ tầng giao thông

Kinh tế

Năm 2017, huyện Hiệp Hòa hoàn thành cải tạo, nâng cấp, cứng hóa và đưa vào sử dùn 15 tuyến đường giao thông, với chiều dài 43,5km, trong đó 25km thực hiện theo Kết luận 43/KL-TU. Đồng thời thực hiện chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công 12 dự án trong năm 2018,như đường Tràng- Phố Hoa (đoạn Đông Lỗ- Tràng); cải tạo, nâng cấp đường liên xã các xã ATKII, đường nối QL37 với ĐT 295 (đoạn cầu Chớp đến đoạn giao cắt đường vào Kho K23), một số hạ tầng giao thông các Khu dân cư....

Tuyến đường liên thôn tại xã Đông Lỗ được bê tông hóa

Cùng đó, thời gian qua huyện Hiệp Hòa quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, trong đó trọng tâm thực hiện tại các xã, thị trấn có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua. Theo đó 20 xã, thị trấn đã giải tỏa gần 1,1 nghìn m2 kiốt, 800m tường rài, gần 15 nghìn m2 mái che, mái vẩy, 45m2 nhà, gần 1,6 nghìn biển quảng cáo, phát quang, chặt tỉa cành 2,6 nghìn cây... góp phần tạo đường thông, hè thoáng, đảm bảo an toàn giao thông.

Xã Đức Thắng giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Phương Nhung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn