12trip.vn

Hiệp Hòa hỗ trợ 450 triệu cho các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Kinh tế

Nhằm thúc đẩy các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, UBND huyện Hiệp Hòa vừa có quyết định hỗ trợ 450 triệu đồng cho ba mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng trao Quyết định hỗ trợ cho các mô hình

Cụ thể ba mô hình được nhận hỗ trợ đợt này là: mô hình sản xuất dưa lưới của HTX Đồng Tâm 3, thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng; mô hình sản xuất rau an toàn của hộ gia đình ông Vũ Tiến Trường, thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân và mô hình sản xuất hoa của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chính, thôn Sơn Quả 2, xã Lương Phong. Đây là những mô hình có quy mô trên 2.000 m2 và đã được tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng/một mô hình. Để khuyến khích các mô hình phát triển, UBND huyện Hiệp Hòa cũng đã hỗ trợ 150 triệu đồng/ một mô hình, theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Mô hình sản xuất hoa của hộ ông Nguyễn Văn Chính, thôn Sơn Quả 2, xã Lương Phong

Sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện đã góp phần tạo điều kiện cho các mô hình đưa những giống cây chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời góp phần nâng cao giá trị gia tăng theo hướng bền vững. Được biết, huyện Hiệp Hòa hiện có 5 mô hình nhà màng, có quy mô từ 500 m2 đến trên 2000m2. Huyện sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phương Nhung từ Hiephoa.bacgiang.gov.vn