12trip.vn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà làm việc tại Hiệp Hòa về thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi nợ đọng thuế

Kinh tế

Chiều ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hà vừa làm việc với UBND huyện Hiệp Hòa về tình hình quyết toán dự án hoàn thành, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi nợ đọng thuế và kết quả thu khác ngân sách. Cùng dự có đại diện Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn liên quan.

Theo UBND huyện Hiệp Hòa, tính đến ngày 31-10 năm nay, huyện còn nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 58 tỷ đồng. Trong đó, các dự án sử dụng ngân sách huyện không có nợ đọng, số nợ này tập trung ở các dự án do xã làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh báo cáo

Kết quả thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu và thu khác 10 tháng trên địa bàn đạt hơn 4,4 tỷ đồng (khoảng 64%), thấp so với kế hoạch năm. Thu nợ đọng thuế đạt hơn 11,3 tỷ đồng. Số tiền còn nợ đọng hơn 24,6 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 17 tỷ đồng.

Thảo luận tại đây, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản như: Huyện có chủ trương bố trí 10 tỷ đồng từ ngân sách huyện và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để hỗ trợ các xã trả nợ. Đối với các xã đang có nợ đọng, huyện chỉ cho phép khởi công công trình cấp bách và phải chỉ ra được nguồn vốn đối ứng. Đồng thời chủ động lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện công trình hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu UBND huyện Hiệp Hoà tập trung các giải pháp nhằm kiểm soát nguồn vốn đầu tư, tránh phát sinh nợ mới. Các xã có nguồn thu thì phải ưu tiên trả nợ sau đó mới bố trí xây dựng các công trình khác; những địa phương không có nguồn thu, huyện xem xét hỗ trợ từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất của huyện. Chi cục Thuế huyện khẩn trương rà soát, có biện pháp quyết liệt giảm tối thiểu 60% trong tổng số nợ đọng thuế. Một số doanh nghiệp chây ì không nộp tiền thuê đất, huyện cần tham mưu với cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi đất. UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn hoàn thiện báo cáo, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp.

Phương Nhung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn