12trip.vn

Mô hình rau an toàn tại thôn Trung Tâm

Kinh tế

Trạm Khuyến nông huyện Hiệp Hòa vừa xây dựng mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, quy mô 1.000m2.

Tham gia mô hình, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Truyền đầu tư nhà lưới trị giá 230 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng. Thời gian qua, gia đình đã xuống giống rau cải, xu hào, bắp cải... và thu lợi nhuận cao. Với thời gian sinh trưởng 30 ngày/vụ, năng suất từ 8- 10 tạ/sào trở lên, giá bán trung bình theo từng thời điểm từ 7.000đ- 12.000đ/kg, mỗi sào rau thu 8- 10 triệu đồng.

Với ưu điểm của nhà lưới, trong vụ tới gia đình ông Nguyễn Văn Truyền dự kiến trồng rau trái vụ. Đồng thời liên kết với các hộ trồng rau trong thôn để thành lập HTX sản xuất rau an toàn, nhằm tạo thương hiệu của rau an toàn trên vùng đất trồng rau truyền thống thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh.

Sơn Dương từ Hiephoa.bacgiang.vn