12trip.vn

Tăng cường ngăn chặn, xử lý kịp thời việc kinh doanh tiền ảo

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động kinh doanh tiền ảo trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trong tỉnh có nhiều người đầu tư vào tiền ảo có tên Bitcoin, Aloscoin theo hình thức đa cấp, lợi dụng danh nghĩa tiền ảo, tiền mã hóa. Theo quy định của pháp luật hiện hành về tiền tệ, ngân hàng thì Bitcoin và các loại tiền tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Bitcoin là tiền ảo, không hợp pháp tại Việt Nam

Nhằm ngăn chặn rủi ro cho người dân trong việc mua bán, sở hữu, sử dụng tiền ảo không được pháp luật bảo vệ, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Giang, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các Sở, cơ quan, đơn vị thhuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh tiền ảo. Tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về rủi ro, tác hại khi mua, bán, đầu tư, sở hữu và sử dụng tiền ảo; kiểm tra, ngăn chặn việc lợi dụng danh nghĩa tiền ảo để kinh doanh các loại hình bán hàng đa cấp không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, UBND huyện Hiệp Hòa tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ Bitcoin, Aloscoin và các loại tiền tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến mua bán, đầu tư, sở hữu và sử dụng tiền ảo.

Phương Nhung nguồn từ hiephoa.bacgiang.gov.vn