12trip.vn

Trạm Khuyến Nông Hiệp Hòa tiếp nhận dự án phát triển giống trâu

Kinh tế

Nhằm giúp người nông dân thay đổi tập quán chăn nuôi, tiếp cận với các biện pháp khoa học kỹ thuật mới, Trạm Khuyến nông huyện Hiệp Hòa tiếp nhận Dự án phát triển giống Trâu giai đoạn 2012- 2018 do Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi làm chủ đầu tư.

Ông Hoàng Tiến Hùng, Trạm Trưởng Trạm Khuyến nông huyện bàn giao Trâu giống cho hộ nông dân xã Quang Minh

Theo đó, Trạm Khuyến nông huyện tiếp nhận 6 con Trâu đực giống và chuyển giao cho 6 hộ gia đình ở các xã: Quang Minh, Hợp Thịnh, Mai Trung, Thường Thắng. Trâu giống của Dự án là những trâu giống khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn, có trọng lượng trung bình 5 tạ trở lên và được lựa chọn, giám định giao cho các hộ có kinh nghiệm trong chăn nuôi trâu. Mỗi con trâu đực giống có giá trị 56 triệu đồng, trong đó Dự án hỗ trợ 50%, còn lại vốn đối ứng của hộ nông dân. Ngoài ra, các hộ nông dân còn được cán bộ của Dự án tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phối giống.

Việc triển khai dự án phát triển giống Trâu ở Hiệp Hòa không những mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực mà còn hướng người chăn nuôi trâu học tập những kiến thức từ các hộ thực hiện Dự án để áp dụng ở gia đình, từng bước nâng cao chất lượng đàn trâu, cung cấp cho thị trường, góp phần tăng thu nhập, tiếp tục triển khai nhân giống đàn trâu tại địa phương.

Phương Nhung- Nguồn từ Hiephoa.bacgiang.gov.vn