12trip.vn

Hỗ trợ 1 tỷ đồng trồng dưa công nghệ cao

Kinh tế

Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh Bắc Giang vừa giải ngân 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho 10 hội viên nông dân xã Thường Thắng (Hiệp Hòa) vay thực hiện dự án “Trồng dưa áp dụng công nghệ cao”.

Hội viên hội nông dân xã Thường Thắng thụ phấn hoa dưa lưới trong nhà màng

Theo đó, các hộ tham gia được vay 100 triệu đồng/hộ với mức phí 0,7% tháng, trong khoảng thời gian 24 tháng.

Được biết, hiện nay huyện Hiệp Hòa đang quản lý và ủy thác quản lý hơn 7 tỷ đồng quỹ Hỗ trợ nông dân, cho hàng trăm nông dân vay phát triển sản xuất. Trong đó, huyện quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện là hơn 3 tỷ đồng, còn lại 4 tỷ đồng là nguồn quỹ ủy thác quản lý cấp tỉnh, cấp Trung ương. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã và đang góp phần tạo điều kiện giúp hội viên phát triển sản xuất, giảm nghèo và làm giàu bền vững. 

Nguyễn Phương

( Nguồn từ Hiephoa.bacgiang.gov.vn)