12trip.vn

Giám sát công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và sử dung thuốc BVTV

Kinh tế

Trong 2 ngày 22- 23/8, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa chủ trì phối hợp với MTTQ, Phòng Nông nghiệp- PTNT, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện giám sát công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV tại 2 xã Hoàng An và Đông Lỗ. Bà Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm trưởng đoàn giám sát.

Qua giám sát tại 2 xã, trực tiếp phỏng vấn một số hộ dân cho thấy, việc quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV còn nhiều hạn chế, tồn tại, như việc sử dụng thuốc BVTV của người dân chưa đúng, sử dụng theo thói quen, kinh nghiệm; Bao bì thuốc BVTV sau khi phun không được xử lý, vứt bừa bãi trên cánh đồng, hoặc được vứt chung với rác thải sinh hoạt; Nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán không đảm bảo quy định về điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, trong đó tại xã Đông Lỗ có 25 cửa hàng, điểm kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV thì có đến 21 cửa hàng, điểm không đủ điều kiện kinh doanh; Tại xã Hoàng An có 9 cửa hàng thì chỉ có 1 cửa hàng đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh. Thậm chí, ở xã có đến 4 hộ kinh doanh thuốc BVTV lưu động, bán rong, bày bán tại chợ; Nhiều cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV không biết rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, không được đào tạo chuyên môn. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về thuốc BVTV của UBND xã còn hạn chế, như chưa chủ động trong việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định và đảm bảo an toàn; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hộ kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV còn hình thức, không lập biên bản và xử phạt được cửa hàng nào trong số các cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh; Chưa quy định nơi thu gom, tập kết và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, ...

Kết thúc buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Đông Lỗ, Hoàng An cần quan tâm tới công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh và người dân sử dụng thuốc BVTV đảm bảo đúng quy định và an toàn; Quy định nơi tập kết, thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hộ kinh doanh không đảm bảo đủ điều kiện. Xử lý chấm dứt tình trạng bán thuốc BVTV lưu động và bày bán ở các chợ nông thôn như hiện nay.

Nhung- Hoàng Phương (Hội ND huyện)