12trip.vn

Công bố quyết định thành lập Công ty thủy nông nam sông Thương

Tin Tức

Sáng 8-1, tại huyện Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chủ trì hội nghị công bố các quyết định liên quan tới công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương (gọi tắt là Công ty thủy nông Nam Sông Thương).
Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng các cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.
Công ty thủy nông Nam Sông Thương được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba công ty là: Công ty thủy nông Sông Cầu, Nam Yên Dũng và Yên Thế. Hiện nay, Công ty Nam Sông Thương có trụ sở tại xã Đức Thắng (Hiệp Hòa) với hội đồng thành viên gồm 4 người. Ông Trần Văn Thọ được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng kiêm Giám đốc Công ty. Được biết, trước đó ông Thọ là Giám đốc Công ty thủy nông Sông Cầu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty thủy nông Nam Sông Thương cho ông Trần Văn Thọ.


Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Thái trao các quyết định: Thành lập Công ty; Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty Nam Sông Thương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí chúc mừng và mong muốn tập thể Công ty luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, xuất phát từ thực tế bộ máy của các công ty thủy nông trước đây cồng kềnh, bộc lộ nhiều bất cập. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Các bước được triển khai chặt chẽ, thận trọng trên cơ sở tham khảo ý kiến nhiều cơ quan chức năng, nhà khoa học. Như vậy, để đi đến hội nghị ngày hôm nay là quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc của nhiều cơ quan, đơn vị.
Phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Công ty phải duy trì sự ổn định và từng bước đi vào hoạt động hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quản lý, điều hành tưới, tiêu và có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xâm lấn công trình, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty của năm 2018.
Về tổ chức cần khẩn trương sắp xếp bộ máy theo phương án đã duyệt; bố trí người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, lĩnh vực được đào tạo, tránh xáo trộn; kiện toàn tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội, phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo mô hình mới của Công ty.
Đồng chí cũng yêu cầu các sở: Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tài chính tùy theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty các thủ tục liên quan để sớm hoạt động ổn định.

Hồng Thơm- Phương Nhung tu hiephoa.bacgiang.gov.vn