thợ xây dựng

Đảng ủy xã Thường Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

Tin Tức

Sáng ngày 05- 01- 2018, tại Hội trường UBND xã Thường Thắng, Đảng ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Thắng- HUV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đ/c Ngô Duy Trung- Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; cùng toàn thể các đ/c Đảng viên trong Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đ/c Nguyễn Tiến Dịu- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó năm 2017 công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được các cấp ủy thường xuyên quan tâm thực hiện; Tổ chức 05 hội nghị Đảng bộ để quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII), Chỉ thị 05- CT/TW, Nghị quyết 162- NQ/HU, thông tin thời sự. Bình quân có 79,6% đảng viên tham dự và 85% viết bài thu hoạch. 100% chi bộ, 95% đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cử 02 đ/c học Trung cấp chính trị, 03 đ/c học Sơ cấp chính trị, 16 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng về Đảng, 09 đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Tổ chức xét hồ sơ, đề nghị kết nạp đảng được 09 đảng viên, đạt 129% kế hoạch; đề nghị truy tặng, tặng huy hiệu Đảng cho 43 đảng viên; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 của 17/17 chi bộ đồng thời lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017- 2020; Tổ chức đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên năm 2017, kết quả: TSVM: 08 chi bộ, chiếm 47%, Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 07 chi bộ, chiếm 41%, Hoàn thành nhiệm vụ: 02 chi bộ, chiếm 12%.Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra được 10 cuộc, giám sát 07 cuộc, đạt 100% kế hoạch, trong đó có 07 đảng viên và 10 chi bộ. Tổ chức thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 06 đảng viên, Cảnh cáo 06 do vi phạm chính sách Dân số- KHHGĐ và không chấp hành nghị quyết chi bộ trong đợt đại hội chi bộ, bầu cử trưởng phó thôn. Đề nghị cấp trên xóa tên 04 đảng viên; Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản về công tác dân vận. Sản xuất nông nghiệp: tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cung cấp giống mới, phân bón, chuyển giao khoa học- kỹ thuật, xây dựng mô hình phù hợp. Thôn Khúc Bánh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thôn đạt nông thôn mới, các thôn còn lại trung bình đạt 14/16 tiêu chí; xã đạt 15/19 tiêu chí. Công tác quản lý đất đai trên địa được quan tâm thực hiện theo đúng kế hoạch, quy hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 43-KL/TU, Chỉ thị số 03-CT/HU, tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường đến 100% số hộ gia đình; ký cam kết công tác quản lý đất đai và BVMT đối với bí thư chi bộ và trưởng thôn trên địa bàn xã. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được xây dựng và phát triển. Công tác giáo dục, khuyến học: phong trào khuyến học và tiếng kẻng học bài đươc duy trì tốt. Chính sách ưu đãi đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được thực hiện tốt.Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa được tăng cường. Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã lần thứ IV với 05 môn thi đấu và 03 màn đồng diễn, huy động 1.650 vận động viên tham gia. Công tác phòng, chống dịch, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân lên 100%. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành việc diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện dân quân. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội làm tốt việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định địa phương. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được cấp huyện đánh giá đứng ở tốp đầu. Cán bộ và nhân dân xã Thường Thắng được huyện đề nghị Tỉnh tặng cờ thi đua..Đảng bộ xã Thường Thắng được công nhận là TSVM và là 1 trong 5 Chi, Đảng bộ tiêu biểu được khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Thắng- HUV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã Thường Thắng đã được đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Cuối hội nghị Đảng ủy trao tặng giấy khen cho 04 tập thể chi bộ và 12 cá nhân, biểu dương 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Lê Lan