24
Thứ 5, 09

Chiều 17-9, HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn các chức danh do HĐND bầu.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Vũ Chí Kỳ nghỉ hưu theo chế độ. Tiếp đó, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, 100% đại biểu HĐND huyện Hiệp Hòa đã bầu đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa Ngô Tiến Dũng hứa sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, đáp ứng sự tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Tạ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; tín nhiệm bầu bổ sung ông Phạm Văn Nghị, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.  

Kỳ họp thứ 14 đã thông qua 7 Nghị quyết về công tác cán bộ và phát triển kinh tế, gồm Nghị quyết về: chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư công (nhóm B) trên địa bàn huyện; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, danh mục dự án đầu tư công năm 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn các dự án đầu tư công năm 2020.

Phương Nhung

Chiều ngày 18/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ và xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng về KT-XH. Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Từ Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 77/80 đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng: Thực hiện miễn nhiệm các chức danh do HĐND bầu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với một số đồng chí do nghỉ chế độ hưu trí; tiến hành bầu cử kiện toàn 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng về KT-XH nhằm tạo điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các vấn đề phát sinh bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Những nội dung nêu trên của kỳ họp là rất quan trọng, do đó đồng chí đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần xây dựng, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, xem xét các tờ trình và quyết định để Kỳ họp thật sự thành công.

Đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 4 đồng chí do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí gồm: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Hạnh - đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Dũng ; miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Mạnh Tiến - đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hiệp Hòa; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lại Thanh Sơn - đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Nam.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm chức danh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: BGP/Hoàng Hà
Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lê Ô Pích - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, đồng chí Phan Thế Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng; Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Ngô Biên Cương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Ô Pích - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, đồng chí Phan Thế Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Biên Cương - Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lê Ô Pích và đồng chí Phan Thế Tuấn; Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Ngô Biên Cương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn và chúc mừng các đồng chí: Bùi Văn Hạnh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lại Thanh Sơn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Mạnh Tiến - nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các đồng chí vào hoạt động chung của HĐND, UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương trong thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục có những đóng góp đối với hoạt động của HĐND, UBND và sự phát triển đi lên của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Hải chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và đồng chí Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu tại Kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề. Với trọng trách được HĐND tỉnh giao, đề nghị các đồng chí tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND tỉnh.

Thay mặt các đồng chí được bầu các chức danh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các đồng chí giữ các chức vụ trọng trách của HĐND - UBND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng giao phó.

Đồng chí xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban HĐND, các thành viên UBND tỉnh xây dựng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND - UBND, đề xuất và thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột phá thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, tin tưởng của các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ để HĐND - UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, đưa Bắc Giang tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành

Sinh ngày: 20/9/1970

Quê quán: xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Nùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lâm Thị Hương Thành giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên.

2. Đồng chí Lê Ô Pích

Sinh ngày: 19/7/1980

Quê quán: xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ô Pích giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên.

3. Đồng chí Phan Thế Tuấn

Sinh ngày: 12/02/1971

Quê quán: xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Phan Thế Tuấn giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyên Yên Dũng.

4. Đồng chí Ngô Biên Cương

Sinh ngày: 20/10/1971

Quê quán: Xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Hiện nay, đồng chí Ngô Biên Cương giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ Bắc Giang.

 Hải Huyền - Hoàng Hà

https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-bau-bo-sung-3-tan-pho-chu-tich-h-nd-pho-chu-tich-ubnd-tinh

Thời điểm này, trên địa bàn thị trấn Thắng và các xã trong huyện đã xuất hiện nhiều quầy bán bánh trung thu và các loại bánh kẹo, nước giải khát để phục vụ người dân. Gần vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu người tiêu dùng sử dụng thực phẩm sẽ gia tăng, tuy nhiên nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có những mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào thị trường.

Nhiều loại bánh được bày bán trong dịp Tết Trung thu.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP), huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện công tác thanh, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc chấp hành các quy định của pháp luật nhà nước của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và bếp ăn tập thể. Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức ATTP. Thực hiện ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm ATTP. Cùng đó, quản lý chặt việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm vệ sinh ATTP. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất kinh doanh cũng như việc lựa chọn thực phẩm an toàn cho người dân.

Hải Sơn-Hiephoa.gov

Ngày 15- 9, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước. Đông chí Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại đây, các đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính xây dựng, Công chức Tư pháp- Hộ tịch các  xã, thị trấn đã được triển khai các nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định đầy đủ hoạt động kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm đảm bảo yêu cầu áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội và không bỏ sót vi phạm hành chính; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính ở cơ sở; trao đổi một số kỹ năng, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật như kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Qua đây nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực,  hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Phương Nhung- Hiephoa.gov

Hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, là nghĩa cử cao đẹp, cần được phát huy. Máu là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho con người. Có đủ máu cơ thể con người mới tồn tại và khỏe mạnh, vậy mà có hàng trăm ngàn người vì nhiều lý do sức khỏe khác nhau đang rất cần đến máu để chữa trị bệnh tật và duy trì sự sống. Cứ mỗi 2 giây lại có những yêu cầu cần thiết liên quan tới truyền máu và trung bình cứ 7 người vào bệnh viện thì có 1 người cần tiếp máu. Các chuyên gia cho biết 1 túi máu được sản xuất thành 3 chế phẩm máu. Bởi vậy, chỉ cần 1 lần hiến máu, bạn đã giúp được đến 3 người.

Để nhiều người được tiếp tục sống chúng ta cần rất nhiều máu hiến tặng. Khi tham gia hiến máu tình nguyện chúng ta hiểu về giá trị sức khỏe bản thân. Hiến máu không chỉ cứu người mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe người hiến máu. Khoa học chứng minh, hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm thiểu bệnh tim mạch. Hiến máu làm cho tinh thần sảng khoái hơn, ăn ngủ ngon hơn. Máu bạn cho đi, máu tái tạo nhanh sau 3 đến 5 ngày, máu mới do cơ thể sinh ra được trẻ hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật, tạo sự phấn chấn vui vẻ. Như vậy hiến máu làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và cũng là cách kiểm tra giám sát sức khỏe của chính mình.

Những người hiến máu không chỉ nhận được sự tôn vinh của xã hội, còn được sự quan tâm ưu tiên nếu như sau này cần đến máu trong chữa bệnh của bản thân.

Đó là: Được khám, tư vấn sức khỏe miến phí, được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm về máu bí mật bằng thư riêng miễn phí: nhóm máu, HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh về máu được các bác sĩ mời tư vấn miễn phí về sức khỏe và hướng dẫn điều trị. Được chăm sóc, bồi dưỡng trực tiếp: Phục vụ ăn nhẹ, nước uống tại chỗ; Được nhận quà lưu niệm; Nhận giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Được thông báo kết quả tất cả các xét nghiệm máu đã thực hiện sau 1 tuần. Được đảm bảo bí mật các thông tin về cá nhân theo đúng quy định.

Người hiến máu được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, ngoài giá trị tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu còn có giá trị bồi hoàn miễn phí lại số lượng máu đã hiến khi không may bị ốm đau, rủi ro, hoạn nạn, phẫu thuật cần truyền đến máu. Ngoài việc được bồi hoàn lại số lượng máu đã hiến, người hiến máu còn được ưu tiên trong việc truyền máu khi cần, giấy chứng nhận hiến máu có giá trị ở tất cả các bệnh viện công lập trong toàn quốc và có giá trị suốt đời.

Đối tượng hiến máu: người từ 18 tuổi – 60 tuổi; cân nặng 45 kg trở lên đối với Nam ; 42 kg trở lên đối với Nữ.

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân, hiến máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Hiến máu tình nguyện vì sức khỏe của mọi người và sức khỏe của chính mình. Với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, mỗi cá nhân, tập thể hãy hăng hái hưởng ứng ngày hội hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức vào ngày 21 và 22/9/2020 tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Hiệp Hòa.

Nguyễn Trung- Hiephoa.gov

Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895 - 10/10/2020).

Thông qua tuyên truyền về Đại hội và tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang nhằm tiếp tục khẳng định những kết quả và thành tích nổi bật trong phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, những bài học kinh nghiệm, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác tuyên truyền chia làm 03 đợt và bảo đảm đúng chỉ đạo, định hướng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, phù hợp; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cụ thể, đợt 1, từ nay đến ngày 13/10/2020, nội dung tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 73-KH/TƯ ngày 08/7/2019 của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền kết quả Đại hội các Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở Đảng bộ tỉnh; công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, phương châm, chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đợt 2, trong thời gian diễn ra Đại hội (từ ngày 13/10/2020- 16/10/2020), tuyên truyền các nội dung chính như: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả phiên họp trù bị của Đại hội; phiên khai mạc, bế mạc Đại hội; không khí dân chủ trong Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình bày tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội…

Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội, nội dung tập trung tuyên truyền về kết quả và những thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng bộ tỉnh được Đại hội thông qua. Đặc biệt là công tác triển khai việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

Phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm kỳ mới 2020 - 2025...

Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội đề nghị 100% trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh treo khẩu hiệu chào mừng Đại hội với nội dung: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025”; thời gian hoàn thành trước ngày 05/10/2020, thực hiện đến hết tháng 10/2020. Vận động 100% các nhà dân trong tỉnh treo Cờ tổ quốc từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 17/10/2020.

Chỉ đạo các phường, xã, thị trấn thực hiện chỉnh trang đô thị, cổng chào, vệ sinh lòng đường, vỉa hè đường phố, ngõ, xóm... Thời gian hoàn thành trước ngày 03/10/2020.

Tổ chức trưng bày các hình ảnh, hiện vật theo chủ đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động về Đại hội trong thời gian từ ngày 06/10/2020 đến ngày 12/10/2020.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Nguyễn Miền- https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-trien-khai-ke-hoach-ot-cao-iem-tuyen-truyen-ai-hoi-ai-bieu-ang-bo-tinh-lan-thu-xix

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ tổ chức từ 13 giờ 00 phút ngày 13/10/2020 đến hết buổi sáng ngày 16/10/2020.

Địa điểm tổ chức Đại hội tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Quảng trường 03/2, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sắp xếp kế hoạch hoạt động cho phù hợp; chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên trước, trong và sau Đại hội; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; tăng cường các hoạt động bảo đảm công tác an ninh trật tự thật chặt chẽ.

Ảnh bìa chỉ có tính chất minh họa.

Nguồn: https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-ai-hoi-ang-bo-tinh-lan-thu-xix-tu-ngay-13-16-10-2020

 

Các bài khác...