Đấu giá đất ở tại khu dân cư Bách Nhẫn thu hơn 44,1 tỷ đồng

Kinh tế

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hiệp Hòa vừa phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh DHL tổ chức đấu giá 35 lô đất ở, tại Khu dân cư Bách Nhẫn, xã Hùng Sơn. Tổng giá khởi điểm hơn 30,7 tỷ đồng.

Tham gia đấu giá có gần 500 khách hàng đăng ký đấu giá. Kết quả 35 lô đất được trả giá thành công, tổng giá trị trúng đấu giá là hơn 44,1 tỷ đồng, chênh lệch hơn 13,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Mới đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện tiếp tục đấu giá thành công 14/24 lô đất tại xã Danh Thắng, thu hơn 10 tỷ đồng, chênh lệch hơn 670 triệu so với giá khởi điểm.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các phiên đấu giá đất ở được huyện xây dựng giá đất khởi điểm sát với giá thị trường, thực hiện công tác tuyên truyền đối với người dân về các quy định của pháp luật trong đấu giá đất, do đó hạn chế được tình trạng đẩy giá đất lên cao.

Phương Nhung -Hiephoa.gov