Hiệp Hòa: Triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh

Kinh tế

Sáng 28/9, Tại UBND xã Hợp Thịnh, đồng chí Nguyễn Văn Khanh- Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPBM) cụm công nghiệp Hợp Thịnh, giai đoạn 2 tới thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện; Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện; Đảng ủy, UBND xã Hợp Thịnh,  Công ty TNHH KCN EPARKS.

Đồng chí Nguyễn Văn Khanh- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo kế hoạch GPMB cụm công nghiệp Hợp Thịnh giai đoạn 2 sẽ ban hành thông báo thu hồi đất, triển khai hội nghị họp dân thông báo thu hồi đất, các chế độ chính sách trong thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tại các thôn Ninh Tào và Gò Pháo, thời gian thực hiện xong trước 25/9/2020. Kê khai, kiểm kê đất, tài sản hoa mầu trên đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, thời gian thực hiện xong trong tháng 10/2020. Đánh giá số liệu kiểm kê, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; niêm yết công khai; lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, xong trước 30/11/2020. Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tại hội nghị các đại biểu được thông báo cụ thể Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 5 năm 2019  của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2019.

Lãnh đạo Công ty TNHH KCN EPARKS phát biểu ý kiến

Lãnh đạo Công ty TNHH KCN EPARKS đã phát biểu ý kiến và mong muốn chính quyền địa phương tích cực triển khai kế hoạch GPMB, để sớm giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thứ phát vào  xây dựng nhà xưởng.

Ngoài ra tại hội nghị đã có một số ý kiến của các đại biểu đặc biệt tại hai thôn triển khai dự án là Gò Pháo và Ninh Tào. Trong đó các đại biểu hoàn toàn nhất trí với kế hoạch GPBM cụm công nghiệp Hợp Thịnh, giai đoạn 2; tuy nhiên các đại biểu mong muốn chủ đầu tư sớm thực hiện các cam kết chi trả, hỗ trợ để địa phương xây dựng các công trình phúc lợi đảm bảo tiến độ và chất lượng; chủ đầu tư tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thứ phát sản xuất các sản phẩm mà cần nhiều lao động để tạo thuận lợi cho người của địa phương vào làm việc…

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo- Chủ  tịch UBND xã Hợp Thịnh phát biểu ý kiến

Dự án cụm công nghiệp Hợp Thịnh được triển khai thực hiện từ tháng 12/2014, với diện tích theo quy hoạch là 74,92 ha; trước đó một số dự án đã thực hiện thu hồi đất và thực hiện GPMB khoảng gần 25 ha; diện tích còn lại là khoảng 50ha. Tính đến hết 2019 đã thực hiện xong 6 đợt GPMB với diện tích 27,5ha. Toàn bộ diện tích trên đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất.  Năm 2020  sẽ tiếp tục thực hiện GPMB còn lại là gần 30 ha. Hiện cụm công nghiệp đã có 7 nhà đầu tư thứ phát đang hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp. Ngoài ra còn 5 doanh nghiệp thứ phát khác đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào cụm công nghiệp, nhưng chưa có mặt bằng để triển khai nhà xưởng. Mới đây có thêm 2 nhà đầu tư đang làm hồ sơ thuê đất để xây dựng nhà xưởng tại cụm công nghiệp. 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Khanh yêu cầu các ngành liên quan và Đảng ủy, UBND xã Hợp Thịnh thực hiện nghiêm kế hoạch GPBM cụm công nghiệp Hợp Thịnh, giai đoạn 2; phân công rõ người, rõ việc và từng nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành kế hoạch. UBND xã Hợp Thịnh xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kế hoạch của UBND huyện và của địa phương. Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện cần làm rõ chính sách chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án để cán bộ và nhân dân hiểu đúng các quy định của pháp luật về việc bồi thường, hỗ trợ GPMB. Các cơ quan chức năng và UBND xã Hợp Thịnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra./

Khánh Hòa