Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới đối với xã Đồng Tân

Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thảo vừa chủ trì kiểm tra, đánh giá mức hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đối với xã Đồng Tân. Cùng dự có các thành viên Tổ Thẩm tra công nhận kết quả xây dựng NTM huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; Ban quản lý xây dựng NTM, công chức theo dõi, phụ trách NTM xã Đồng Tân; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã Đồng Tân.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Đảng ủy, UBND xã Đồng Tân quan tâm, tập trung cao thực hiện; đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí, còn 1 tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoa chưa hoàn thành do có 1/7 thôn chưa khởi công xây dựng nhà văn hóa. Ngoài ra, xã Đồng Tân chưa tập trung cao cho công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch tại các khu văn hóa trên địa bàn...

Mô hình sản xuất Bí đỏ trên bãi bồi sông Cầu mang lại thu nhập cho nông dân xã Đồng Tân.

Sau khi nghe báo cáo kết quả và kiểm tra một số tiêu chí xây dựng NTM của xã Đồng Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thảo yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đồng Tân phân công cán bộ, công chức phụ trách chịu trách nhiệm từng tiêu chí xây dựng NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định; tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu; rà soát, hoàn thiện, chỉnh sửa lại báo cáo xây dựng NTM; chủ động chuẩn bị các điều kiện khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Thắng Lợi; đẩy mạnh thực hiện phong trào Chủ nhật xanh, ra quân thu gom, xử lý rác thải, trong đó tập trung cao thực hiện vệ sinh, tạo cảnh quan xanh sạch trong khuôn viên công trình công; triển khai trồng tuyến đường cây, đường hoa trên địa bàn...

Nguyễn Phương hiephoa.gov