25
Thứ 6, 09

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn

Kinh tế

Chủ tịch UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo kiểm tra, thực hiện tổng rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân như các cơ sở làm răng, trồng răng, các thầy lang, các cơ sở bán thuốc, cơ sở thẩm mỹ... thuộc địa bàn xã, thị trấn quản lý. Đồng thời công khai danh sách cơ sở y, dược đã được cấp phép trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn để người dân biết. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân chỉ sử dụng những dịch vụ của các cơ sở hành nghề y, dược đã được cấp phép; công khai số điện thoại đường dây nóng của UBND xã, thị trấn để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác các vi phạm của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân để kiểm tra, xử lý chấn chính kịp thời các sai phạm.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra một cơ sở bán thuốc trên địa bàn thị trấn Thắng.

Phòng Y tế chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đặc biệt là đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm và được nhân dân phản ánh; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp vi phạm các quy định và đình chỉ ngay những cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không có giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp. Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Văn hóa-TT&TT công khai danh sách các cơ sở y, dược đã được cấp phép trên Đài truyền thanh huyện, Cổng Thông tin điện tử huyện; công khai số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác các vi phạm của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

Nguyễn Phương- Hiephoa.gov