Hiệp Hòa: Xây dựng 23 mô hình nhà lưới, nhà màng ứng dụng công nghệ cao

Kinh tế

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, huyện Hiệp Hòa đã xây dựng 23 mô hình nhà lưới, nhà màng với diện tích gần 6 ha ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau chế biến đạt gần 192 % kế hoạch.

Mô hình sản xuất rau an toàn tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh.

Theo đó, các nhà lưới, nhà màng có quy mô từ 2-3,5 nghìn m2 được áp dụng hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt...  Đánh giá của cơ quan chuyên môn, giá trị kinh tế từ các mô hình đạt bình quân 2,1 tỷ đồng/ha. 

Đạt được kết quả trên, cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, huyện đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình liên kết đầu ra với các công ty, tập đoàn lớn như: Tập đoàn ORION sản xuất, chế biến  khoai tây, Công ty GOC sản xuất tiêu thụ dưa chuột, Công ty may Hà Phong, Công ty Sam Sung Thái Nguyên... tiêu thụ các loại rau ăn lá...

Mô hình sản xuất dưa tại thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh.

Năm nay, huyện đang tập trung hoàn thành thêm 8 mô hình công nghệ cao sản xuất dưa lưới, rau tại các xã: Hoàng Lương, Danh Thắng, Châu Minh, Hương Lâm, Bắc Lý; tăng 20ha rau cần theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Hoàng Lương, nâng diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP 120 ha; triển khai liên kết sản xuất cây khoai tây Alatic 100 ha, cây ngô ngọt 100 ha, lạc giống 200 ha; dưa chuột, dưa bao tử 50 ha, sản xuất rau an toàn 25 ha.

Để tăng hiệu quả từ các mô hình sản xuất áp dụng công nghệ cao, hiện nay huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Đồng thời, xây dựng dự án quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản sạch và an toàn của địa phương.

Phương Nhung-Hiephoa.gov