13
Thứ 5, 08

Thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn

Kinh tế
Vụ Chiêm Xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Tập đoàn ThaiBinh Seed triển khai mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn tại xã Châu Minh. Theo đó, mô hình được triển khai trên quy mô 0,5ha tại xã Châu Minh. Tham gia mô hình, hộ nông dân được hỗ trợ 100% giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hiện, các hộ tham gia mô hình đã cấy xong, lúa đang giai đoạn bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng tốt.

Mô hình giống lúa BC15 cho kết quả tốt ở các vụ trước.

Được biết, kết quả sản xuất thử nghiệm giống lúa BC15 kháng đạo ôn ở vụ Xuân 2019 ở địa phương khác cho thấy, giống lúa BC15 gen kháng đạo ôn có thời gian sinh trưởng ở vụ xuân từ 135 - 137 ngày, khả năng đẻ nhánh tốt. Về khả năng chống chịu sâu bệnh thì cả BC15 kháng đạo ôn và giống đối chứng BC15 đều nhiễm nhẹ sâu cuốn lá, sâu đục thân và bệnh khô vằn, tuy nhiên giống BC15 nhiễm bệnh đạo ôn ở mức độ nhẹ đến trung bình còn giống BC15 có gen kháng đạo ôn hầu như không bị nhiễm; số dảnh hữu hiệu cao, số hạt chắc/bông cao đạt 190 hạt chắc/bông, năng suất thực thu đạt 234 kg/sào (65 tạ/ha), cao hơn giống đối chứng 2 tạ/ha.

Do đó mô hình giống BC15 kháng đạo ôn tiếp tục được khảo nghiệm trong những mùa vụ để đưa ra kết quả chính xác về độ thích ứng cũng như năng suất của giống, tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Hải Sơn- Nguồn Hiephoa.gov