24
Thứ 5, 09

Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai

Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thảo vừa chủ trì buổi làm việc chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, năm 2019 thực hiện kế hoạch của UBND huyện, đến nay toàn huyện đã xử lý 55/65 trường hợp vi phạm đất đai, còn 10 trường học tại xã: Lương Phong, Ngọc Sơn, Hợp Thịnh, Đông Lỗ, Châu Minh. Ngoài ra, trong năm 2019 đã xử lý được 20/24 trường hợp vi phạm mới phát sinh, còn 4/24 trường hợp chưa được xử lý dứt điểm tại các xã: Hương Lâm, Lương Phong.

Để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thảo yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm mới phát sinh trên địa bàn. Trong trường hợp, xã để phát sinh vi phạm mới trong năm 2020 mà không được phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm, Chủ tịch và cán bộ địa chính xã dẽ chịu hình thức kỷ luật của Chủ tịch UBND huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thảo cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Lương Phong, Hợp Thịnh, Ngọc Sơn, Đông Lỗ rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các xã Châu Minh, Ngọc Sơn, Lương Phong, Hương Lâm tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không tự giác khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thảo giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với từng trường hợp vi phạm đất đai chưa xử lý dứt điểm; thường xuyên kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện; phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét, kỷ luật đối với lãnh đạo, công chức cấp xã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, để xảy ra các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường nhưng không phát hiện và xử lý kịp thời…

Hải Sơn-Hiephoa.gov