11
thứ 7, 07

Lương Phong mô hình khoai lang chất lượng phát triển tốt

Kinh tế

Vụ đông 2019, xã Lương Phong phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây có củ (thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) xây dựng mô hình  khoai lang giống  GL6, GL7 và GL8 quy mô 4 mẫu tại cánh đồng làng Chớp. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, 300 nghìn đồng/sào công chăm sóc và tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc.

Chị Nguyễn Thị Vân- thôn Chớp xã Lương Phong chăm sóc làm cỏ tại ruộng khoang lang của gia đình

Các giống khoai lang này có vỏ đỏ, lòng vàng, bở, thơm, thời gian trồng đến khi thu hoạch 105 ngày. Hiện nay cây trồng này đang sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến đến tháng 1/2020 sẽ cho thu hoạch. Hiện trên thị trường giống khoai có chất lượng tương tự đang bán với giá trung bình từ 20 nghìn đồng đến 25 nghìn đồng/kg. Nếu cây trồng này phù hợp với chất đất tại địa phương cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao thì xã Lương Phong sẽ hướng dẫn, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích nhằm hạn chế những chân ruộng bỏ hoang trong vụ đông; đồng thời tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất canh tác.

Khánh Hòa