11
thứ 7, 07

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại Hiệp Hòa

Kinh tế

Sáng 31- 10 Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên BTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng  các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn huyện Hiệp Hoà giai đoạn 2015 - 2019. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn trong huyện.

Đại diện UBND huyện thông qua báo cáo

Báo cáo tại buổi giám sát cho thấy trong giai đoạn 2015 - 2019 huyện Hiệp Hoà đã triển khai 57 dự án với tổng mức đầu tư 419, 34 tỷ đồng, tương ứng 83,29 ha, có tổng số lô đất là: 3.438 lô, có 941 lô đã đấu giá, số tiền thu đấu giá đất: 523,42 tỷ đồng. Số dự án cấp huyện quản lý là 32 dự án, dự án cấp xã quản lý là 25 dự án. Tính từ 2015 đến 30.9.2019 huyện Hiệp Hoà đã thực hiện lựa chọn 3 dự án khu dân cư, đô thị theo hình thức chỉ định thầu với 3 chủ đầu tư.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại của những dự án trên địa bàn như: chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, Công tác quy hoạch tổng thể thiếu đồng bộ, thủ tục hồ sơ về đấu thầu, tư vấn chưa chặt chẽ, một số hạng mục chưa theo đúng thiết kế, năng lực tư vấn, nhà thầu còn hạn chế, nhiều dự án có đầu tư hạ tầng không đồng bộ, có sai sót về trình tự thủ tục...

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện giải trình, làm rõ

Đại diện cơ quan chuyên môn của huyện giải trình

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Văn Hạnh ghi nhận cố gắng của huyện Hiệp Hoà trong việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án, hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở, tăng thu ngân sách cho địa phương, nhất là công tác quán triệt, phổ biến các quy định được tập trung cao; việc tổ chức thực hiện pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản nghiêm túc. Tạo tiền đề cho việc xây dựng huyện Hiệp Hoà trở thành thị xã sau năm 2020.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo huyện Hiệp Hoà quan tâm, cần khẩn trương khắc phục những tồn tại như: chất lượng báo cáo chưa cao, quy hoạch còn hạn chế, chưa có chương trình tổng thể dài hạn, kế hoạch hàng năm chưa được chú trọng, việc thực hiện các dự án còn nhiều sai sót, một số dự án chưa cân đối được vốn, đa số dự án còn quy mô nhỏ, chưa có sự quản lý chặt chẽ, giám sát của cơ quan quản lý, trình tự thủ tục đầu tư chưa được chặt chẽ, cân đối cơ cấu sử dụng đất chưa khoa học, tiến độ còn chậm... Đề nghị huyện Hiệp Hoà: khắc phục tình trạng sơ sài nhỏ lẻ các dự án, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát xem xét các dự án đã, đang triển khai để khắc phục các tồn tại, UBND cần xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan để xảy ra sai sót, xem xét việc điều chỉnh các dự án, quan tâm tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, cương quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, quan tâm tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm....

Phương Nhung Hiephoabacgiang.gov.vn