04
Thứ 5, 06

Hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Kinh tế

Chủ tịch UBND huyện vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018-2019.

Theo đó, 5 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn được hỗ trợ với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Cụ thể: mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của hộ gia đình ông Dương Quang Chỉnh (xã Hoàng An) thực hiện mô hình tại thôn Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng, quy mô 2 nghìn m2 nhà màng; mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hộ gia đình ông Hoàng Tuấn Cậy (thị trấn Thắng) thực hiện mô hình tại thôn Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng, quy mô 2,1 nghìn m2 nhà màng; mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hộ gia đình ông Hà Huy Đức (thị trấn Thắng) thực hiện mô hình tại thôn Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng, quy mô 2 nghìn m2 nhà màng; mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hộ gia đình bà Hoàng Thị Xoa ( xã Mai Trung) thực hiện mô hình tại thôn Cẩm Trang,xã Mai Trung, quy mô hơn 2 nghìn m2 nhà màng; mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hộ gia đình bà Ngô Thị Thúy (xã Mai Trung) tại thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung, quy mô hơn 2 nghìn m2 nhà màng.

Nguyễn Phương-Hiephoa.gov