11
thứ 7, 07

Hiệp Hòa: Năng suất lúa cánh đồng mẫu ước đạt 70 tạ/ha

Kinh tế

Năng suất lúa tại mô hình cánh đồng mẫu lớn quy mô 50 ha ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa với giống lúa thuần chất lượng cao VNR 20  của Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam ước đạt 78 tạ/ha, cao hơn so với giống lúa thông thường từ 5-7 tạ/ha.

Thời gian qua, cánh đồng mẫu lơn giống lúa thuần VNR20 trỗ đồng đều, tỷ lệ hạt chắc cao, đặc biệt có khả năng chống đổ tốt. Dự kiến năng suất ước đạt 70 tạ/ha.  

Giống lúa VNR 20 có chất lượng tốt, năng suất cao, gạo thơm, cơm mềm, đã được một số địa phương trong huyện tiếp nhận, trồng khảo nghiệm trong nhiều năm nay và đang được nhân rộng.

Nguyễn Phương Hiephoabacgiang.gov