04
Thứ 5, 06

Hiệp Hòa thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò vòng

Kinh tế

Việc sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò vòng, lò cải tiến không chỉ gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí, mà còn gây lãng phí tài nguyên bởi việc sử dụng đất màu để sản xuất; đồng thời tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng bởi các doanh nghiệp đầu tư bài bản cho công nghệ mới để thay thế công nghệ sản xuất gạch nung kiểu thủ công. Xác định sự cần thiết phải chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò vòng, thời gian qua huyện Hiệp Hòa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện nghiêm lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò vòng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện đã Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò vòng. Trong thời gian từ 21-27/8, các thành viên Tổ công tác liên ngành đã tổ chức kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy: đã có 2/14 lò vòng dừng hoạt động, 12/14 lò đang hoạt động, 5 lò đã dừng sản xuất phơ mộc. Hiện vẫn còn tồn đọng 1590 vạn viên phơ mộc, 4,66 vạn m3 đất nguyên liệu, 2695 tấn than, 468 công nhân. So với thời điểm trước tháng 5/2019, đã giảm 1.050 vạn viên phơ mộc, giảm 29,4 vạn m3 đất nguyên liệu, giảm 915 tấn than tồn đọng và giảm 35 công nhân lao động.

Trong quá trình kiểm tra,  Tổ công tác liên ngành lập biên bản và yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất nghiêm túc chấp hành lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng; có kế hoạch sản xuất, tháo dỡ vỏ lò và chuyển đổi nghề nghiệp sau khi dừng hoạt động sản xuất gạch nung; ngừng hoạt động sản xuất vĩnh viễn kể từ ngày 30/8/2019, tháo dỡ vỏ lò vòng xong trước ngày 15/9/2019. Nếu sau ngày 15/9/2019, chủ cơ sở không chấp hành quy định dừng hoạt động, vẫn tiếp tục sản xuất, không tháo dỡ vỏ lò, UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ và chủ co sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, không được hoàn trả tiền ký quỹ bảo vệ môi trường với số tiền 80 triệu đồng gửi tại Ngân hàng thương mại.

Mặc dù việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò vòng là nhằm cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất gạch; khai thác hợp lý nguồn tài nguyên đất sét, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Thực hiện lộ trình chuyển đổi này cũng là xu thế tất yếu trong ngành xây dựng- thay thế dần sử dụng gạch nung sang gạch không nung thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trên địa bàn huyện Hiệp Hòa cho thấy hiện 11/14 lò gạch còn tồn đọng phơ mộc, đất nguyên liệu, than và số lượng công nhân lớn. Việc phải chấm dứt ngay các hoạt động sản xuất, tháo dỡ vỏ lò sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự của địa phương. Do đó, nhiều chủ cơ sở đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Sở xây dựng và các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét, cho phép các cơ sở sản xuất gạch nung theo công nghệ lò vòng trên địa bàn huyện được xử lý các tồn tại, phá dỡ vỏ lò chậm nhất ngày 31/12/2019 trước khi chuyển đổi nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh phù hợp khác.

Phương Nhung hiephoabacgiang.gov