01
Thứ 2, 06

Xã Bắc Lý được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định công nhận xã Bắc Lý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trong giai đoạn 2012- 2018, xã Bắc Lý huy động các nguồn lực hơn 64 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 16,5 tỷ đồng và hiến hơn 16 nghìn m2 đất, tháo dỡ hơn 11 nghìn m2 tường rào, đóng góp 52 nghìn ngày công lao động. Nhờ đó, đến nay 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia; xây mới 2 nhà văn hóa thôn đạt tiêu chuẩn; 100% đường trục xã, 89% đường trục thôn được bê tông hóa. 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 4%....

Cùng với đó, xã Bắc Lý đã xây dựng và phát triển mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản như sản xuất khoai tây chất lượng, lúa giống; sản xuất rau trong nhà màng; mô hình chăn nuôi vịt khép kín, ứng dụng công nghệ cao….đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Sau hơn 5 năm thực hiện, xã Bắc Lý đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Phương Nhung-Hiephoa.gov