01
Thứ 2, 06

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 hại lúa mùa 2019

Kinh tế

Hiện nayluas mùa sớm đang giai đoạn đòng, trỗ, xuôi trái, lúa mùa chính vụ giai đoạn đứng cái, làm đòng. Qua kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ- kỹ thuật nông nghiệp huyện cho thấy: trưởng thành của sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã xuất hiện từ 21/8, dự báo trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ sẽ tiếp tục ra đến 5/9, sâu non sẽ nở kéo dài từ cuối tháng 8 và tập trung từ ngày 1/9 trở đi, có thể gây hại cục bộ lá đòng và lá công năng trên trà lúa mùa sớm trỗ sau ngày 25/8 và trên trà lúa chính vụ giai đoạn đứng cái làm đòng nếu không được phòng trừ tốt.

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 gây ra trên cây lúa vụ mùa năm 2019, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở, ban quản lý thôn, xóm và bà con nông dân tập trung kiểm tra đồng ruộng để có kế hoạch phòng trừ kịp thời. Trong đó phòng trừ đối với sâu cuốn lá nhỏ và cần theo dõi, phòng trừ kịp thời bệnh khô vằn, đốm sọc vi khuẩn, bạc lá, đen lép hạt, sâu đục thân, rầy nâu, chuột hại...

Nguyễn Phương- Nguồn Hiephoa.gov