01
Thứ 2, 06

Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng mưa bão năm 2017

Kinh tế

Sáng 22-8, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác GPMB dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng mưa bão năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng mưa bão năm 2017 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí 120 tỷ đồng, cứng hóa 27,5km mặt đê trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Việt Yên. Trong đó, huyện Hiệp Hòa cứng hóa 20km, ở 10 xã. Trong đó 3 xã không phải thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB; 7 xã phải thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB; số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 324 hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất nông nghiệp thu hồi là hơn 13,5 nghìn m2. Huyện Hiệp Hòa đã lập, niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ thu hồi đất ở các xã Mai Trung, Hợp Thịnh, Đại Thành, Quang Minh, Hòa Sơn, Thái Sơn. Riêng xã Xuân Cẩm đang đối chiếu nguồn gốc đất.Sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân, 100% các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và nhất trí bàn giao đất để thực hiện dự án. Hiện chủ đầu tư đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ xong cho 3 xã Đại Thành, Quang Minh, Hòa Sơn với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công. Trong đó thực hiện lập dự thảo phương án hỗ trợ đối với các hộ gia đình cá nhân thuộc xã Xuân Cẩm; hoàn thiện hồ sơ GPMB trình hội đồng thẩm định quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 7 xã ảnh hưởng phải thu hồi đất phục vụ dự án. Các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, sớm bàn giao đất, mặt bằng để đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn của huyện giải quyết dứt điểm các nội dung vướng mắc, phát sinh, nhất là giải tỏa mái hiên, mái vẩy, công trình, vật kiến trúc vi phạm nằm trong hành lang đê ảnh hưởng đến việc thi công dự án.

Phương Nhung- Hiephoa.gov