05
Chủ nhật, 04

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh

Kinh tế

Để đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện và phù hợp mục tiêu thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, khu vực điều chỉnh quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Hợp Thịnh, quy mô diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 74,92 ha.

Công nhân tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện lắp ráp điện tử. Ảnh minh họa

Cụm công nghiệp Hợp Thịnh thu hút đầu tư các ngành nghề may mặc, lắp ráp điện tử, chế biến nông sản, thực phẩm, cơ khí, da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH E-park's và UBND huyện Hiệp Hòa có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai, tuyên truyền và quản lý triển khai quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Hải Sơn- Hiephoa.gov