01
Thứ 2, 06

Hội nghị đối thoại với nhân dân xã Hương Lâm trong việc GPMB thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Việt Nhật.

Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính vừa chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân thôn Hương Câu, xã Hương Lâm trong việc GPMB thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Việt Nhật. 

Phối cảnh tổng thể cụm công nghiệp Việt Nhật

Tại hội nghị, đã có 15 ý kiến của nhân dân, tập trung vào một số nội dung như tại sao dự án có tên là CCN Việt Nhật, giá bồi thường GPMB thấp, môi trường khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động, dự án có phân lô, bán nền không, CCN sản xuất cái gì, vị trí đặt nhà máy xử lý nước thải không hợp lý, có nhà đầu tư đến đâu thì GPMB đến đó... Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính đã giải thích, trả lời các ý kiến thắc mắc của người dân, đồng thời đề nghị người dân nhận thức đúng, đầy đủ về chính sách của nhà nước để đồng thuận, ủng hộ dự án.

Để sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã Hương Lâm tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận triển khai thực hiện dự án; có trách nhiệm phối hợp với đơn vị làm công tác GPMB, các cơ quan của huyện, Chủ đầu tư trong việc thực hiện GPMB theo quy định.

Phương Nhung từ hiephoabacgiang.gov.vn