01
Thứ 2, 06

Tập trung kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Kinh tế

Hiện nay láu mùa sớm đang giai đoạn đứng cái- làm đòng, lúa mùa chính vụ và mùa muôn giai đoạn hồi xanh- đẻ nhánh. Qua kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ KTNN cho thấy hiện nay trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ lứa 5, sâu đục thân hai chấm, sâu đục thân cú mèo, tập đoàn rầy, bệnh vàng lụi (vàng lá di động), bệnh khô vằn, bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn...

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây lúa vụ mùa, Trung tâm Dịch vụ KTNN đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở, ban quản lý thôn, xóm và bà con nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng để có kế hoạch phòng trực kịp thời. 

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

BBT