Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019

Kinh tế

UBND huyện Hiệp Hòa đang triển khai kế hoạch đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019.

Theo đó, huyện thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP và Tổ giúp việc Hội đồng cấp huyện; ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng sản phẩm; tổ chức xét chọn sản phẩm đăng ký, thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP; tổ chức lễ công bố, trao chứng nhận và vinh danh sản phẩm. Hiện các sản phẩm Trám đen, Bánh Chưng, Bưởi, Dưa, Bánh Gio ở các xã Hoàng Vân, Hoàng An, Lương Phong, Đại Thành và HTX Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng đăng ký xếp hạng sản phẩm OCOP.

Dưa Lê Hàn Quốc được trồng tại Hiệp Hòa

Thông qua việc đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP sẽ khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, các chủ thể sản xuất... tham gia chương trình OCOP hoàn thiện, nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm, đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP; từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham gia chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Đồng thời lựa chọn ra những sản phẩm đảm bảo về chất lượng cũng như mẫu mã bao bì, được truy suất nguồn gốc, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần hoàn thiện tiêu chí về thu nhập, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

Phương Nhung hiephoabacgiang.gov.vn