Công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường ở thôn Hiệp Đồng- Thường Thắng

Kinh tế

Năm 2018, xã Thường Thắng đã hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới, song với quan điểm xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, không có đích cuối cùng, nâng cao các tiêu chí là việc làm thường xuyên; để góp phần vào thành tích chung là sự nỗ lực của tất cả các thôn, điển hình trong số đó: Hiệp Đồng, Đồng Tâm, Khúc Bánh, Trong Làng, Thống Nhất ... trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin đề cấp chính đến vấn đề nhân dân hiến đất, góp sức làm đường giao thông ở thôn Hiệp Đồng.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong những năm qua, để hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới, thực hiện sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã; cán bộ, đảng viên thôn Hiệp Đồng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và cùng sự ủng hộ rất lớn của Nhân dân trong thôn, được thể hiện bằng việc trong 03 năm (2016, 2017, 2018), Nhân dân đã tự giác hiến đất mở đường rộng 4m, góp tiền cứng hóa 725m đường gõ (không có hỗ trợ), hiến trên 2.000m2 đất để xây dựng cụm Mầm non không nhận tiền đền bù; đóng góp, ủng hộ cải tạo nhà văn hóa số tiền 100 triệu đồng, cải tạo nghĩa trang nhân dân đóng góp ủng hộ 59 triệu đồng và rất nhiều công trình khác trong thôn.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Trong những tháng đầu năm 2019, tận dụng cơ hội hỗ trợ xi măng theo Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy nhưng với điều kiện đường phải mở rộng tối thiểu 4m, bê tông đổ dầy 0,2m, rộng 3,5m; do không phải trục đường chính của thôn, hiện tại rất nhỏ (rộng khoảng 2 đến 2,5m) cấp ủy, ban quản lý thôn đã cùng với tổ vận động làm đường của thôn đã tổ chức họp dân tới 06 lần vẫn không nhận được sự đồng thuận. Công việc có lúc bế tắc, tưởng chừng phải dừng bước ở đây. Song, với ý chí quyết tâm rất cao, không ngai khó khăn và theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” bước 1 cấp ủy, ban quản lý thôn tổ chức thu tiền làm đoạn đường không đi qua khu dân cư dài 230m. Sau khi làm xong, nhân dân thấy được hiệu quả to lớn của con đường, từ đó thôn lại tiếp tục tiến hành vận động nhân dân các ngõ thực hiện. Từ việc nhận thức được hiệu quả của mở rộng đường giao thông góp phần quyết định cho phát triển kinh tế hộ gia đình... các ngõ tự chủ động mời ban quản lý thôn và tổ vận động làm đường đến dự họp, thống nhất và đăng ký hiến đất mở rộng đường, góp tiền để cứng hóa đường giao thông nông thôn.
Từ sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, ban quản lý và ban công tác mặt trận, đặc biệt là của tổ vận động làm đường của thôn do nhân dân bầu ra,, trong những ngày qua, nhân dân các ngõ trong thôn đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng với tổng chiều dài 845m và nhiều đoạn khác đang tiếp tục kéo dài khắp thôn. Từ đó cho thấy, số lượng đất cần phải hiến, các công trình, tường bao cần phải tháo dỡ và sự hy sinh, ủng hộ của nhân dân lớn như thế nào. Điển hình trong phong trào này phải kể đến: hộ ông Nguyễn Tiến Dụng- Đảng viên đã hiến khoảng 50m2 đất, tháo dỡ cổng và 70m tường cao 2m; hộ ông Hoàng Văn Chiến- Ủy viên Ủy ban MTTQ xã và các hộ ông: Nguyễn Minh Phục, Nguyễn Văn Đối, Nguyễn Văn Thêm ... đã hiến trung bình 30m2 đất tháo dỡ 20 đến 30m tường cao tư 1,5 đến 2m.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, mũ và ngoài trời

Phần đất hiến làm đường của gia đình ông Nguyễn Tiến Dụng dài 70m dọc theo con đường.

Về thôn Hiệp Đồng lúc này như một công trường giao thông, nhiều tuyến đường đang được mở rộng và bê tông hóa, làm cho bộ mặt quê hương ngày một đổi mới. Tổng số số tiền phải góp của nhân dân ngoài phần hỗ trợ xi măng của Nhà nước lên tới gần 500triệu đồng, hộ thấp nhất 8 triệu đồng, hộ cao nhất trên 20 triệu đồng. Điển hình là các hộ: ông Nguyễn Văn Hợp góp 21.500.000đ, ông Nguyễn Công Sự góp 19.350.000đ... Ngoài ra, các hộ còn tự bỏ tiền ngoài phần đóng góp để đổ thêm bê tông vào tận cổng như hộ hộ ông Ngọ Văn Vượng 50m, ông Nguyễn Văn Đá 35m, các hộ: Nguyễn Văn Hà, Ngọ Văn Sơn, Lê Văn Cống.... 20m.
Trao đổi ý kiến về quá trình hiến đất làm đường của bà con trong thôn,,ông Văn Hữu Tự- Bí thư chi bộ thôn Hiệp Đồng đã đánh giá rất cao sự đoàn kết, gương mẫu của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; sự nhiệt tình, năng động của các tổ chức quần chúng, đặc biệt là của tổ vận động làm đường do ông Hoàng Văn Chiến làm tổ trưởng đã tích cực, kiên trì vận động bà con tham gia xây dựng đường làng. Còn bà Nguyễn Thị Phúc- Phó thôn Hiệp Đồng chia sẻ “Bước đầu công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn vì các công trình tường bao, cổng trụ của một số hộ dân rất kiên cố, khó khăn trong việc tháo dỡ và kinh phí làm đường thì cao, vận động nhân dân cũng rất khó khăn, tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hiệp Đồng đã hết lòng ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng giao thông nông thôn cũng là xây dựng bộ mặt mới cho quê hương giàu đẹp”.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Ông Văn Hữu Tự- Bí thư chi bộ thôn Hiệp Đồng

Với phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn Hiệp Đồng, những tấm gương kể trên là nhân tố điển hình, xứng đáng để biểu dương nhân rộng, những đóng góp của họ có ý nghĩa lớn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn.
Tóm lại, từ thực tế trên đã cho thấy để thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt việc vận động nhân dân hiến đất, góp tiền xây dựng các công trình phúc lợi ở cơ sở, mỗi cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên phải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thực sự, phải “nêu gương” sáng trong cách sống, phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, thậm chí bản thân phải hy sinh; trân trọng những hy sinh của nhân dân; biết nghe dân nói, nói dân nghe, dân hiểu; biết xin lỗi khi mình sai sót; công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí...Có như vậy thì mới làm cho người dân nghe mình, đi theo mình, từ đó thì phong trào mới lớn mạnh, công việc mới hoàn thành.

Phạm Thị Phương