Hiệp Hòa: Thu ngân sách đạt 73% kế hoạch

Kinh tế

Theo báo cáo của UBND huyện Hiệp Hòa, 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 675  tỷ đồng, đạt 73% so với dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 201 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm. Các khoản thu có tỷ trọng lớn trong tổng thu trên địa bàn gồm: Thu tiền sử dụng đất đạt 123 tỷ đồng, đạt 53% dự toán; thuế ngoài quốc doanh đạt 30 tỷ đồng, đạt 51% dự toán; thu phí, lệ phí trước bạ đạt 22,6 tỷ đồng… Tổng chi ngân sách là 488 tỷ đồng, đạt 54% dự toán năm. Chi ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán, tiết kiệm, đáp ứng các nhiệm vụ chi trong dự toán và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Có được kết quả trên là do UBND huyện, các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung cao trong công tác thu, chi ngân sách. Đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại; phối hợp chặt chẽ trong công tác thu thuế và xây dựng cơ bản ngoài địa bàn.

Để hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2019, trong thời gian tới, huyện Hiệp Hòa tăng cường chỉ đạo tăng thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, trong đó tập trung thu tiền sử dụng đất, thu thuế ngoài quốc doanh, thu nợ đọng.. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu, chuyển giá. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Phương Nhung hiephoabacgiang.gov.vn