02
Thứ 3, 06

Kế hoạch thực hiện quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ và giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại khu vực các cụm công nghiệp

Kinh tế

UBND huyện Hiệp Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ và giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Giải tỏa hành lang ATGT thuộc xã Ngọc Sơn. Ảnh tư liệu

Với mục đích tăng cường quản lý, ngăn chặn các vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ tại khu vựa các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Giải tỏa 100% các chợ cóc, chợ tạm tại các khu vực cổng công ty may và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đảm bảo lực lượng duy trì chống vi phạm tái diễn sau khi giải tỏa, xử lý; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện giải tỏa, chống tái vi phạm sau khi giải tỏa. Theo đó, UBND huyện đề ra nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch. Trong đó trọng tâm là giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến nhân dân đặc biệt nhân nhân hai bên đường, công nhân làm việc tại cụm công nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không họp chợ, không mua bán hàng hóa tại khu vực cổng và xung quanh các khu cụm công nghiệp. Các cơ quan chức năng tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống mốc lộ giới, biển báo, tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm sử dụng trái phép lòng đường, viả hè, hành lang, an toàn đường bộ để thực hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ ăn uống. Tăng cường công tác quản lý dịch vụ vận tải; thực hiện giải tỏa vi phạm và quản lý sau khi giải tỏa vi phạm.

Hoạt động giải tỏa hành lang vỉa hè và chợ tạm phấn đấu thực hiện xong dứt điểm trong tháng 6/2019. Để hoàn thành kế hoạch UBND Huyện đã giao nhiệm vụ cụ  thể cho một số cơ quan và các xã: Lương Phong, Đoan Bái, Đức  Thắng, Danh Thắng, Mai Trung căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai các công việc để thực hiện kế hoạch giao.

Nguyễn Trung: Nguồn hiephoa.bacgiang.gov.vn