02
Thứ 5, 04

Chủ tịch UBND huyện phê bình Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm trong thực hiện chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Kinh tế

Mặc dù thời gian qua, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi như ra quân tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, xử lý hố chôn xác lợn chết, vớt xác động vật 1 lần/ ngày tại các rào chắn rác, thực hiện chôn hủy lợn chết đảm bảo theo quy định, tuy nhiên xã Xuân Cẩm chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, trong đó thực hiện việc chôn hủy lợn chết tại các hộ chăn nuôi, trên kênh mương chưa kịp thời, đúng quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và gây bức xúc trong nhân dân.

Các xã, thị trấn tập trung cao cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Do đó, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, ngăn chặn nguy cơ lây lan của bệnh dịch trên đàn lợn, Chủ tịch UBND huyện đã phê bình Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm trong thực hiện chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời phê bình thành viên Tổ công tác của huyện phụ trách xã Xuân Cẩm thiếu sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm kiểm tra, rà soát ngay những điểm chôn hủy lợn về thực hiện việc tiêu độc, khử trùng và chôn hủy theo quy định ngay đối với lợn chết trên địa bàn; thực hiện nghiêm việc hàng ngày vớt rác thải, xác động vật trên các tuyến kênh. Để nghị Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm chấn chỉnh tình trạng thiếu sâu sát, thiếu kịp thời chỉ đạo chôn hủy lợn theo quy định và nâng cao hiệu quả chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Yêu cầu thành viên BCĐ, Tổ công tác của huyện phụ trách xã Xuân Cẩm, các cơ quan chuyên môn chủ động kiểm tra UBND xã Xuân Cẩm thực hiện nội dung tiêu độc, khử trùng, xử lý xác lợn tại điểm chôn hủy; tham mưu Chủ tịch UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã trường hợp thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

Phương Nhung từ hiephoabacgiang.gov.vn