02
Thứ 5, 04

Hiệp Hòa phát huy hiệu quả lò đốt rác trên địa bàn

Kinh tế

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên toàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Rác thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn huyện tương đối lớn, khoảng 75,9 tấn/ngày.
Lò đốt rác thải tại xã Danh Thắng hoạt động hiệu quả

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngọn lửa và món ăn

 

Để xử lý vấn đề rác thải nông thôn, UBND huyện đã quan tâm dành kinh phí hỗ trợ, đầu tư xử lý chất thải tập trung tại các xã trên địa bàn huyện, như hỗ trợ lò đốt rác, hỗ trợ bảo hộ lao động, hỗ trợ thu gom rác thải đối với các xã, thị trấn.... Trong đó ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho các thôn, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, các điểm nóng về môi trường, tụ điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định. Đến nay, lượng rác thải được thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 72,1 tấn/ngày, đạt khoảng 95%. Trong đó, rác thải thu gom đưa về các bãi xử lý bằng lò đốt rác khoảng 40,1 tấn, chiếm 52,7%; rác thải chôn lấp khoảng 3,3 tấn, chiếm 4,3%; rác thải được thu gom, xử lý tại các hộ gia đình khoảng 21,36 tấn, chiếm 28,1%; rác thải được thu gom, đốt lộ thiên khoảng 7,5 tấn, chiếm 9%. Hầu hết lượng rác thải đều được thu gom, vận chuyển ngay trong ngày, không để tình trạng rác thải tồn đọng tại các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực kênh mương,... Toàn huyện hiện có 20 lò đốt rác trong đó có 14 lò đốt rác cấp thôn có công suất nhỏ, từ 150-200kg/giờ; 6 lò đốt rác cấp xã có công suất đốt khoảng 300-750kg/giờ. Tại vị trí đặt lò đốt rác đều đã thành lập tổ chuyên vận hành đốt rác, thực hiện thu gom, phân loại, phơi rác, vận hành lò đốt rác thường xuyên. Từ tháng 7 năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký hợp đồng với tổ vận hành đốt rác, yêu cầu lò đốt cấp xã vận hành tối thiểu 3 lần/tuần, lò đốt cấp thôn vận hành tối thiểu 2 lần/tuần. Hàng tuần, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả và trực tiếp chi trả kinh phí hỗ trợ 1,6 triệu/người/tháng; đảm bảo các lò đốt rác vận hành thường xuyên, không còn tình trạng lò đốt rác không hoạt động.
Việc sử dụng lò đốt rác thải đã cơ bản xử lý được tình trạng tồn đọng rác thải ở bãi rác tạm, không còn rác thải bừa bãi, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện cũng như các vùng lân cận.


Nguyễn Phương- Hiephoa.gov