11
thứ 7, 07

Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu công nghiệp Hòa Phú

Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính vừa chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ GPMB tại xã Châu Minh thuộc Dự án Khu công nghiệp Hòa Phú.
Dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp, Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã Châu Minh, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã; Bí thư, trưởng thôn Ngọc Liễn, Ngọ Xá, xã Châu Minh, Công ty TNHH Hòa Phú Invest.
Nghe báo cáo tiến độ GPMB thực hiện dự án tại xã Châu Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính yêu cầu UBND xã Châu Minh tăng cường công tác vận động tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án; chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, BQL thôn Ngọc Liễn trong việc xác định ranh mốc giới, tổ chức đóng cọc, căng dây, khoanh vùng lập biên bản tại thực địa để Chủ đầu tư có căn cứ san lấp mặt bằng phần diện tích đất đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ và thực hiện kê kiểm bắt buộc với các hộ chưa đồng thuận. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường trong việc xác minh, tổng hợp, cung cấp hồ sở, tài liệu liên quan để xác định nguồn gốc đất, các trường hợp mua bán, giao khoán thầu đất công ích 5% của các hộ liên quan đến 48.000m2 đất để làm căn cứ bồi thường hỗ trợ.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính cũng giao các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ với UBND xã Châu Minh để thực hiện đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án tại xã Châu Minh.


Nguyễn Phương- Nguồn Hiephoa.gov