04
Thứ 5, 06

HĐND huyện giám sát việc cấp giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền đổi thửa, chỉnh lý thu hồi giấy chứng nhận QSD đất từ 1/1/2016

Kinh tế

Chiều 1/3, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; việc chỉnh lý, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã thu hồi, chuyển mục đích từ 1/1/2016 đến nay tại UBND huyện. Tiếp đoàn giám sát có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.

Tại đây, Đoàn giám sát đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các nội dung giám sát như công tác lập, quyết định, phê duyệt và thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa; công tác đo đạc bản đồ phần diện tích dồn điền đổi thửa, nghiệm thu đo đạc; công tác cấp giấy chứng nhận; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; kết quả chỉnh lý biến động do hiến đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng báo cáo, giải trình làm rõ những nội dung đoàn giám sát quan tâm

Qua giám sát cho thấy, từ năm 2016 đến nay huyện đã hoàn thành 100% công tác đo đạc để phục vụ cho việc cấp giấy CN sau dồn điền, đổi thửa, hoàn thành chỉ tiêu cấp GCN sau dồn điền đổi thửa năm 2017, 2018 tỉnh giao. Huyện đã đo đạc, lập được 5.750/10.098 hồ sơ, đạt gần 57%; đã thực hiện chỉnh lý, thu hồi GCNQSD đất 69 dự án, diện tích gần 199 ha; thực hiện chỉnh lý biến động 1.043 hồ sơ với gần 73ha, đạt gần 37%; thực hiện chỉnh lý biến động 117 hồ sơ do hiến đất, với 3,792ha, đạt 100%...

Tuy nhiên kết quả cấp GCN sau dồn điền năm 2017, 2018 vẫn còn chậm, hồ sơ cấp GCN còn nhiều sai sót, phải đính chính, sửa chữa nhiều; số hồ sơ chưa thực hiện còn nhiều với hơn 4 nghìn hồ sơ; một số xã chưa quan tâm đến công tác lập hồ sơ đê cấp GCN sau dồn điền đổi thửa nên công tác này còn chậm, gặp nhiều khó khăn; công tác in và trao GCN sau dồn diền cho các hộ dân còn chậm...

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong cấp GCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa; chỉnh lý, thu hồi GCNQSD đất đối với diện tích đất đã thu hồi, chuyển mục đích. Đồng thời chỉ ra thực trạng, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong các nội dung trên. Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát chỉ ra, nhằm thực hiện hiệu quả công tác này trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp UBND các xã: Đoan Bái, Xuân Cẩm, Danh Thắng, Mai Trung, Mai Đình, Ngọc Sơn; giám sát qua văn bản các xã, thị trấn còn lại và các cơ quan: Phòng Tài nguyên va Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Phương Nhung từ hiephoabacgiang.gov.vn