Kiểm điểm xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn xã Lương Phong

Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng vừa chủ trì hội nghị kiểm điểm xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn xã Lương Phong.

Theo báo cáo của UBND xã Lương Phong, từ tháng 11 đến nay trên địa bàn xã để xảy ra 4 trường hợp vi phạm tự ý xây dựng xông trình trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có 3 trường hợp tái vi phạm mà UBND xã chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý, quyết liệt ngay từ đầu; đồng thời chưa thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Nguyên nhân của tình trạng trên là do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách thiếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, có biểu hiện đùn đẩy, né trách trách nhiệm; công chức theo dõi chưa làm hết nhiệm vụ, trách nhiệm trong tham mưu xử lý vi phạm đất đai; Đảng ủy xã thiếu sâu sát trong kiểm tra, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao đối với UBND xã.

Để chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn xã Lương Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng yêu cầu lãnh đạo UBND xã, công chức được giao nhiệm vụ quản lý, xử lý vi phạm đất đai nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất trên địa bàn xã đảm bảo kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới phát sinh; chủ động thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đất đai đối với những trường hợp vi phạm; xây dựng kế hoạch, phương án cưỡng chế, xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; tổ chức kiểm tra ngay công tác quản lý đất đai cả các thôn, đảm bảo xử lý kịp thời vi phạm giao trái đất trái thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng đề nghị Đảng ủy xã Lương Phong thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm hàng tuần đối với UBND xã về thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, đảm bảo xử lý dứt điểm những vi phạm mới phát sinh; thành lập tổ tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm đất đai trên địa bàn.

Phương Nhung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn

Đầu trang: Ảnh minh họa