Hội nghị thông báo triển khai Kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thanh Vân

Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính vừa chủ trì hội nghị thông báo triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Thanh Vân.

Cụm công nghiệp Thanh Vân thuộc xã Thanh Vân có quy mô gần 50ha, với tổng mức đầu tư khoảng 466 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Thanh Vân có tính chất là cụm công nghiệp nhẹ,  với ngành nghề chủ yếu: dệt may, chế biến thực phẩm, cơ khí, da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng, điện tử, tiểu thủ công nghiệp và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Dự án Cụm công nghiệp Thanh Vân là dự án Nhà nước thu hồi đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy trách nhiệm GPMB bàn giao đất cho nhà nước thuộc về chính quyền và người dân có đất, chính sách, chế độ liên quan đến công tác thu hồi đất đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt thông qua thực hiện chung trong toàn tỉnh.

Để sớm bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thực hiện thông báo về chủ trương, chính sách, kế hoạch thu hồi đất; tổ chức kiểm đếm, quy chủ, hoàn thiện hồ sơ, niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ GPMB; hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB và chi trả tiền đợt 1 cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đảng ủy, UBND xã Thanh Vân kiểm điểm kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác GPMB; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận triển khai thực hiện dự án; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp tổ chức họp dân, thông báo kế hoạch thu hồi đất, tiến hành kiểm đếm, quy chủ sử dụng, chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng đất. Công ty TNHH Long Dũng- chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục của dự án theo quy định, đảm bảo tính pháp lý trong việc GPMB dự án, chuẩn bị đủ kinh phí để thực hiện chi trả tiền hỗ trợ GPMB khi được phê duyệt.

Phương Nhung