thợ xây dựng

Hiệp Hòa triển khai hơn 100 ha khoai tây thương phẩm quy mô tập trung

Kinh tế

Vụ đông năm 2018, huyện Hiệp Hòa triển khai mô hình trồng gần 400 ha giống khoai tây thương phẩm. Trong đó diện tích quy hoạch vùng tập trung quy mô từ 5ha trở lên hơn 100ha, tập trung cao ở các xã Danh Thắng, Hương Lâm, Đông Lỗ, Đức Thắng, Bắc Lý.

Giống Khoai tây Atlantic

Hiện nay bà con nông dân đang triển khai trồng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.Giống khoai tây chủ yếu được trồng là khoai tây Atlantic và khoai tây Marabel. Đây là những giống khoai có chất lượng chế biến, có tiềm năng năng xuất cao.  Được biết tham gia sản xuất mô hình, nông dân được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha bằng phân bón, đồng thời chuyển giao KHKT trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm, huyện đã ký hợp đồng liên kết sản xuất với các công ty như: Công ty Orion- Viện sinh học công nghệ Việt Nam; Viện sinh học nông nghiệp – Học viện nông nghiệp Việt Nam cam kết bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch. Mô hình là sự kết hợp hài hoà, sáng tạo giữa "4 nhà" để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Hiệp Hòa. Trong đó, DN là người đi đầu, phối hợp liên kết với nông dân, nhà quản lý và nhà khoa học. Đây chính là cơ sở cho nông dân Hiệp Hòa làm giàu trên mảnh đất canh tác của mình. Có thể nói, sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro do thời tiết, sâu bệnh, cùng với đó là việc không chủ động được về đầu ra cho sản phẩm của nông dân… Vì vậy, việc liên kết sản xuất được coi là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân có thu nhập ổn định, hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa mang lại giá trị tăng cao, đồng thời giúp người dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Hính ảnh bà con nông dân đang vào vụ 

Vân Anh