thợ xây dựng

Danh Thắng xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất khoai tây chế biến trong vụ đông

Kinh tế

Để thực hiện hiệu quả Chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, vụ Đông năm 2018 thôn Danh Thượng 1, xã Danh Thắng phối hợp với Viện Công nghệ sinh học (thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất khoai tây Atlantic, quy mô 30,1ha.

Giống khoai tây Atlantic chất lượng cao được cung ứng cho nông dân sản xuất.

Khoai tây Atlantic là giống có khả năng sinh trưởng mạnh, thích hợp ở đất pha cát, đất thịt nhẹ, có ưu điểm như tạo củ sớm, củ đồng đều (trung bình 8-9 củ/cây), hàm lượng chất khô trong củ cao phù hợp cho chế biến công nghiệp... Tham gia mô hình, hơn 160 hộ nông dân trong thôn được huyện hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha để mua giống, phân bón và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo cơ chế hỗ trợ phát triển rau màu hàng hóa quy mô tập trung.

Đặc biệt toàn bộ giống khoai tây Atlantic (khoảng 30 tấn) cung ứng cho nông dân sản xuất đều do Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu và trực tiếp nhân giống nên đảm bảo sạch bệnh, chất lượng cao. Được biết, 100% diện tích cánh đồng mẫu lớn ở Danh Thượng 1 đã được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Orion với giá thu mua tối thiểu 6.700 đồng/kg. Với giá này, trừ toàn bộ chi phí đầu tư, trung bình nông dân xã Danh Thắng thu lãi từ 1,5 đến 2 triệu đồng/sào.

 Thu hoạch khoai tây vụ Đông 2017 tại xã Danh Thắng

Phương Nhung