thợ xây dựng

Năng xuất lúa mùa tăng 3 tạ/ha

Kinh tế

Vụ mùa năm nay, huyện Hiệp Hòa gieo cấy hơn 8,5 nghìn ha lúa, trong đó trà lúa mùa sớm chiếm hơn 94% diện tích; 2 nghìn ha lúa chất lượng và 53% diện tích được gieo sạ, SRI, 3 giảm- 3 tăng. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 70% diện tích lúa mùa. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, năng suất lúa Mùa năm nay của Hiệp Hòa ước đạt 57,2 tạ/ ha, tăng 3 tạ/ha so với vụ mùa năm trước.

Diện tích lúa lai, lúa chất lượng tăng góp phần nâng cao năng suất vụ mùa.

Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng giúp nông dân đẩy nhanh thời vụ gieo trồng, thu hoạch.

Xem thêm => Hiephoanet.vn nhận quay Video, chụp ảnh cho tập thể, cá nhân.

Có được kết quả trên là do UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã thị trấn chỉ đạo cán bộ khuyến nông tích cực thăm đồng, làm tốt công tác dự báo tình hình sâu bệnh, khuyến khích nông dân đưa những giống lúa mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế. Mặt khác, hiện nhiều diện tích đã được dồn điền đổi thửa nên rất thuận lợi cho cơ giới hóa, giúp nông dân đẩy nhanh thời vụ gieo trồng. Cùng với việc hướng dẫn nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tuyên truyền vận động người dân chuẩn bị giống, giải phóng đất để sản xuất vụ Đông.

Phương Nhung