Hiệp Hòa hỗ trợ trên 9,6 tỷ đồng thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn

Kinh tế

Vừa qua Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã quyết định phân bổ kinh phí cho các xã thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn theo quy định tại Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang từ nguuồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu.

Các xã được hỗ trợ là Mai Trung, Châu Minh, Hoàng An, Danh Thắng, Lương Phong thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn; Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này gần 1,3 tỷ đồng, tương ứng 1.438 tấn ximăng; Riêng xã Lương Phong được thưởng khuyến khích ximăng hơn 500 tấn. 

Người dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn (Ảnh Phương Nhung)

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã phân bổ trên 8,6 tỷ đồng hỗ trợ xi măng cho các xã và trên 1 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách huyện trên cước vận chuyển.

Nhã Linh