thợ xây dựng

Tiếp tục thực hiện GPMB dự án Cụm công nghiệp Hà Thịnh ở xã Hợp Thịnh - Đại Thành

Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính vừa chủ trì buổi làm việc tại xã Hợp Thịnh nhằm nắm tiến độ và chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB dự án cụm công nghiệp Hà Thịnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp huyện, dự án CCN Hà Thịnh do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thịnh làm chủ đẩu tư. Dự án ảnh hưởng 2 xã Hợp Thịnh, Đại Thành với quy mô khoảng 69ha, với tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng là 835 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải. Hiện trên địa bàn xã Hợp Thịnh đã thực hiện kiểm kê, đối chiếu nguồn gốc 100/100 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 7,42ha tại thôn Gò Pháo; chưa thực hiện kiểm kê đối với 529 hộ, diện tích 54,38ha tại thôn Hương Ninh, thôn Đa Hội. Đối với xã Đại Thành, cơ bản chưa thực hiện kiểm kê xong 103 hộ, tổng diện tích 3,28ha ở 2 thôn Hà Nội và Đại Mão.

Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến

Qua báo cáo và thảo luận tại hội nghị cho thấy, công tác GPMB dự án cụm CN Hà Thịnh hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: các hộ dân đề nghị kiểm kê toàn bộ diện tích nằm trong dự án, không phân biệt giai đoạn1, 2; đơn giá đền bù, hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh là thấp, đề nghị hỗ trợ thêm; việc kiểm kê gặp khó khăn khi xác định chủ sử dụng đất, ranh giới thửa đất vì hiện trạng nhiều thửa đất các hộ không canh tác nhiều năm nay; một số thửa đất có diện tích thực tế ít hơn trên giấy chứng nhận, các hộ đề nghị bồi thường theo diện tích trên giấy chứng nhận; chủ đầu tư có ý kiến điều chỉnh lại một số vị trí thu hồi đất giai đoạn 1 thôn Hà Nội để thuận lợi cho công tác GPMB...

Đại diện chủ đầu tư phát biểu ý kiến

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính khẳng định các thủ tục, trình tự, chính sách bồi thường đất được huyện, chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đặc biệt, đơn giá tính áp dụng để thu hồi đất được quy định rõ về bồi thường đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm; về hỗ trợ người dân đối với đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác; đất trồng cây ăn quả, cây lâu năm; hỗ trợ người dân đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ đào tạo nghề đối với việc thu hồi trên 70% đất của 1 định xuất giao ruộng. Tổng cộng hỗ trợ 78 triệu 192 nghìn đồng/360m2.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính kết luận

Để đẩy nhanh công tác GPMB dự án CCN Hà Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính đề nghị Chi bộ, Ban quản lý các thôn ảnh hưởng bởi dự án triển khai phổ biến lộ trình, thời gian thực hiện, phương án bồi thường, hỗ trợ, công tác GPMB đến người dân; phân công đảng viên phụ trách tuyên truyền, vận động nhóm hộ, đảng viên gương mẫu thực hiện; Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, xã Hợp Thịnh, xã Đại Thành triển khai các bước GPMB theo đúng trình tự quy định; đề nghị chủ đầu tư bám sát, phối hợp chặt chẽ với các xã trong thực hiện GPMB; sau khi người dân đồng thuận chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ kịp thời; các xã tiếp tục tổng hợp các ý kiến, khó khăn vướng mắc để chuyển huyện giải trình, trả lời kịp thời.

Nguyễn Phương tư Hiephoabacgiang.gov.vn ( tiêu đề HHnet.vn đặt)