thợ xây dựng

Hiệp Hòa được hỗ trợ xây dựng 3 mô hình nông nghiệp công nghệ cao năm 2018

Kinh tế

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ tổng số 26 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng là 67.287 m2 với các loại cây trồng gồm: rau, hoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hiệp Hòa

Trong đó, huyện Hiệp Hòa 3 mô hình, gồm HTX nông nghiệp hữu cơ Quang Minh (thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh), diện tích 3 nghìn m2, được hỗ trợ 400 triệu đồng; HTX nông nghiệp sạch Văn Minh (thôn Giữa, xã Đoan Bái), diện tích hơn 2,1 nghìn m2, được hỗ trợ 300 triệu đồng; hộ gia đình ông Đỗ Văn Công (thôn Sơn Quả, xã Lương Phong), diện tích hơn 2 nghìn m2, được hỗ trợ 300 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tổng kinh phí các mô hình của huyện Hiệp Hòa được hỗ trợ là 1 tỷ đồng.

UBND các huyện Hiệp Hòa chủ động, tích cực triển khai, hướng dẫn các chủ mô hình xây dựng công nghệ nhà lưới, nhà màng, tưới tiết kiệm nước với việc lựa chọn nguồn giống cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị cao; Áp dụng các quy trình canh tác, quản lý phù hợp; bảo quản, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch bằng công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu thị trường. UBND huyện cũng có cơ chế hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất và hiệu quả sử dụng đất; đồng thời góp phần tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông sản trên thị trường, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Phương Nhung từ hiephoa.bacgiang.gov.vn